Open positions

VIVA LA PRESS!

Starkt kvartal för Pierce

PUBLISHED 07.11.2019By: admin

Tredje kvartalet 2019 var ytterligare en milstolpe för den svenska e-handlaren som driver nätbutikerna 24MX, XLmoto och Sledstore. Pierce AB ökade sin försäljning under tredje kvartalet med 27 procent, intäkterna uppgick till 291 MSEK jämfört med 230 MSEK under tredje kvartalet 2018.

Under årets tre första kvartal har försäljningen ökat med 216 MSEK till 899 MSEK, en ökning med 32%, vilket är nästan i nivå med helårsomsättningen för 2018 på 944 MSEK.

Klart att det känns bra att nästan nå helårsomsättningen för 2018 redan under tredje kvartalet 2019. Vi har en fortsatt stark organisk tillväxt på alla marknader med alla tre butiker, till en stor del baserat på att vår försäljning i södra och centrala Europa utvecklas bra, berättar Henrik Zadig, VD Pierce.

Under april 2019 invigdes en utbyggnad av Pierce lager- och logistikcenter i Polen som mer än dubblerade lagerytan till 27 000 m2 för att möta bolagets kraftiga försäljningstillväxt.

Vi fortsätter att bygga och positionera Pierce för fortsatt långsiktig framgång och genomför våra strategiska prioriteringar för att kunderna ska få en ännu bättre shoppingupplevelse. Vårt utbyggda logistikcenter och vårt nya kundservicekontor i Spanien utvecklas enligt plan. Nu kommer vi fokusera än mer på våra butiker och själva shoppingupplevelsen, fortsätter Henrik Zadig, VD Pierce.

FOR QUESTIONS CONTACT:

Email