Open positions

VIVA LA PRESS!

Rekordstarkt första kvartal för Pierce. Nu invigs nytt större lager.

PUBLISHED 13.05.2019By: admin

E-handelsbolaget Pierce, som säljer kläder, utrustning och reservdelar till motorcyklister via butikerna 24MX, XLmoto och Sledstore, har vuxit rekordsnabbt sedan starten 2009. För snart tre år sedan öppnade Pierce sitt lager- och logistikcenter i Polen, nu tar Pierce ytterligare ett steg framåt och mer än dubblerar lagerytan till 27 000 kvm.

Pierce ökade sin försäljning under första kvartalet med 36 procent. Rörelseintäkterna uppgick till 268 MSEK jämfört med 197 MSEK under första kvartalet 2018. Rörelseintäkterna för helåret 2018 landade på 943 MSEK. Under första kvartalet passerade bolaget därmed miljardvallen i försäljning på rullande tolvmånadersbasis.

”Första kvartalet är alltid lite tuffare för oss. Vinterkylan ger inte de bästa förutsättningarna för att sälja motorcykelprodukter. Trots detta levererar vi ett mycket starkt försäljningsresultat under Q1. En stor del i framgången är att vår försäljning i södra och centrala Europa fortsätter utvecklas starkt”, berättar Henrik Zadig, VD Pierce AB.

Pierce driver sitt lager- och logistikcenter i egen regi. Anläggningen, som i första etappen omfattade 11 500 kvm, har nu expanderats till 27 000 kvm för att möta bolagets kraftiga försäljningstillväxt. I samband med invigningen höll en e-handelsdag med fokus på e-handelslogistik.

För att serva kunderna snabbare är Pierce logistikcenter verksamt dygnet runt, vilket även minskar behovet av lageryta för verksamheten.

”Genom att plocka och packa under dygnets alla timmar kan vi serva våra kunder snabbare och dessutom hålla ned kostnaderna. Vi skickar rätt produkt, i rätt antal och i rätt tid, oftare. Det ger nöjdare kunder, ökad återköpsgrad och minskade kostnader för kundtjänst och returfrakt”, fortsätter Henrik Zadig, som officiellt invigde det nya större lagret den 25 april.

FOR QUESTIONS CONTACT:

Email