Open positions

VIVA LA PRESS!

Över 50% tillväxt under 2018

PUBLISHED 18.02.2019By: Press

Den svenska e-handlaren Pierce, som driver nätbutikerna 24MX, XLmoto, Motobuykers och Sledstore, avslutade 2018 med en omsättning på 261 Mkr under fjärde kvartalet efter en stark Black Weekend. Detta motsvarade en tillväxt på 46 procent jämfört med samma period föregående år.

För helåret 2018 uppgick rörelseintäkterna till hela 943 Mkr jämfört med 615 Mkr under 2017. Detta motsvarade en tillväxt på 53 procent inklusive positiva valutakursförändringar om cirka 6 procentenheter. Den organiska valutajusterade tillväxten, exklusive förvärvet av Motobuykers, uppgick till 38 procent för helåret.

-Vi växer kraftigt på alla marknader och butiker. Under 2018 drog vi upp ökningstakten ytterligare och lyfte försäljningen med hela 300 miljoner mot förra året, så jag är såklart nöjd, berättar Henrik Zadig, VD Pierce AB.

Internationell expansion bakom succén

Pierce säljer kläder, utrustning och reservdelar till motorcyklister över hela Europa. Den första e-handelsbutiken utanför Sverige lanserades 2011 i Finland. Idag finns butiker på 17 europeiska marknader och bolaget har 380 personer anställda på sju kontor i fyra länder.

-Vi är fortfarande bara i början av resan med Pierce. Vi har under det senaste året mer än dubblerat sortimentet och uppnått en stark försäljningstillväxt på våra egna varumärken. Vårt kunderbjudande är starkare än någonsin och vi har flera spännande aktiviteter på gång för att stärka det ytterligare under 2019, berättar Henrik Zadig, VD Pierce AB.

FOR QUESTIONS CONTACT:

Email