Open positions

VIVA LA PRESS!

Orderingången rusar, nytt rekord för Pierce. Ökar omsättningen med 165 MSEK under första halvåret.

PUBLISHED 18.07.2018By: Press

Andra kvartalet 2018 var ytterligare en milstolpe för den svenska e-handlaren som driver nätbutikerna 24MX, XLmoto och Sledstore. Pierce AB ökade sin försäljning under andra kvartalet med 55 procent, intäkterna uppgick till 252 Mkr jämfört med 162 Mkr under andra kvartalet 2017. Under årets första halvår har försäljningen ökat med 165 Mkr till 456 MKR, en ökning med hela 57%.

-Vi är stolta över att kunna rapportera det bästa kvartalet i Pierce historia, med kraftig tillväxt på alla marknader och för alla tre butiker. Under årets första halvår ökar omsättningen med 165 MSEK, under hela 2017 ökade omsättningen med 190 MSEK så vi har lyckats få upp farten rejält. Vårt förvärv av den spanska e-handelsbutiken Motobuykers har utvecklats enligt plan, men det är främst organisk tillväxt som ligger bakom den starka utvecklingen, berättar Henrik Zadig, VD Pierce AB.

Internationell expansion bakom succén.

Pierce lanserade sin första e-handelsbutik utanför Sverige 2011, idag finns bolaget på 17 europeiska marknader. Bolaget är utan tvekan en av de svenska e-handlare som bäst utnyttjat den potential som finns utanför Sveriges gränser, med över 75% av försäljningen utanför Sverige. Intäkterna för helåret 2017 landade på 618 miljoner kronor.

-Det är flera års hårt arbete för att utveckla våra samarbeten med branschens starkaste varumärken tillsammans med att vi framgångsrikt utvecklat en portfölj av egna varumärken som är receptet för internationell framgång. Kraftig försäljningsökning, ökad lönsamhet och förbättrad lageromsättning är tydliga bevis för detta, ändå vet vi att vi bara har börjat. Den grund vi byggt ger oss mycket goda möjligheter att fortsätta växa med lönsamhet, fortsätter Henrik Zadig, VD Pierce AB.

FOR QUESTIONS CONTACT:

Email