Open positions

VIVA LA PRESS!

Fortsatt stark tillväxt under andra kvartalet efter satsning på sortimentet

PUBLISHED 05.08.2019By: admin

E-handelsbolaget Pierce, som säljer kläder, utrustning och reservdelar till motorcyklister via butikerna 24MX, XLmoto och Sledstore, har vuxit snabbt sedan starten 2009.

Tillväxtresan fortsatte under andra kvartalet. Rörelseintäkterna under andra kvartalet uppgick till 340 miljoner kronor, en ökning med 84 miljoner, eller 33%, jämfört med samma period föregående år. Under första halvåret 2019 har rörelseintäkterna vuxit med 155 miljoner kronor, eller 34%, till 608 miljoner kronor.

”Två saker gör oss lite annorlunda mot många andra e-handlare. Vår kraftiga försäljningstillväxt är nästan uteslutande organisk och vi växer med ett fortsatt positivt rörelseresultat. Vi har faktiskt varit lönsamma sedan starten 2009”, säger Henrik Zadig, VD Pierce AB.

Internationell expansion och stor ökning av sortimentet bakom succén

Pierce är ett av de svenska e-handelsbolag som lyckats bäst med sin internationella expansion, något som tydligt syns i försäljningssiffrorna. Över 80% av försäljningen sker idag utanför Sverige.

En av Pierce viktigaste strategiska prioriteringar har varit att kraftigt bredda bolagets produktutbud för att möta kundernas önskemål på den internationella marknaden. Under de senaste 12 månaderna har antal erbjudna produkter ökat med över 60%.

”Vi har under flera år arbetat hårt för att utveckla våra samarbeten med branschens starkaste varumärken och samtidigt byggt en portfölj av egna varumärken. Det är tydligt att vi hittat konceptet för internationell framgång, men det finns fortfarande mycket kvar att göra”, fortsätter Henrik Zadig, VD Pierce AB.

”Vi investerar fortfarande kraftigt i att stärka organisationen, utveckla IT systemen och effektivisera våra processer för att hantera de ökade volymerna och fortsätta erbjuda en förstklassig kundupplevelse”, avslutar Henrik Zadig, VD Pierce AB.

FOR QUESTIONS CONTACT:

Email