Open positions

VIVA LA PRESS!

Pierce AB:s e-handelsframgångar fortsätter, ökade omsättningen med över 190 miljoner kronor under 2017.

PUBLISHED 16.01.2018By: Press

Den svenska e-handlaren Pierce, som driver butikerna 24MX, XLmoto och Sledstore, ökade sin försäljning under 2017 med över 45 procent. Rörelseintäkterna uppgick till hela 618 Mkr jämfört med 426 Mkr under 2016.

Det är svårt att inte vara annat än väldigt nöjd med 2017. Vi når kraftig försäljningstillväxt på alla marknader och stärker samtidigt vår lönsamhet. Under 2016 ökade vi försäljningen med 90 miljoner, under 2017 dubblerade vi ökningstakten och lyfter försäljningen med ytterligare 190 miljoner för att sluta året på hela 618 miljoner kronor. Vi positionerar samtidigt bolaget för fortsatt tillväxt genom strategiska investeringar i att erbjuda kunderna en ännu bättre shoppingupplevelse, berättar Henrik Zadig, VD Pierce AB.

Pierce säljer kläder, utrustning och reservdelar till motorcyklister. Den första e-handelsbutiken utanför Sverige lanserades 2011 i Finland och idag finns bolaget i 17 länder. 75% av rörelseintäkterna ligger idag utanför Sverige vilket visar att Pierce har lyckats bra med sin internationalisering. Sedan lanseringen i Frankrike och Tyskland 2012 har försäljningen ökat kraftigt och landade på ca 190 miljoner kronor på dessa marknader under 2017.

Knappt skrapat på ytan på marknaden

Den europeiska marknaden för motorcykelutrustning är fragmenterad med många små traditionella motorcykelhandlare, men sammantaget uppskattas den till över 33 miljarder kronor. Idag sker den absolut största delen av försäljningen fortfarande i fysiska butiker, men det sker samtidigt en kraftig förflyttning av försäljning från fysiska butiker till e-handelsbutiker, drivet av tillgänglighet, bekvämlighet och lägre priser.

-Vi är fortfarande bara i början av den resa som vi ska göra med detta bolag. Vi har under det senaste året mer än dubblerat sortimentet och uppnått en stark försäljningstillväxt på våra egna varumärken. Det känns mycket bra att få detta kvitto på att vi hittat konceptet för att vinna kundernas förtroende även internationellt, berättar Henrik Zadig, VD Pierce AB.

-Det är för tidigt att kommentera resultatet, men vi fortsätter att växa med lönsamhet, något som vi gjort sedan starten 2009, fortsätter Henrik Zadig, VD Pierce AB.

FOR QUESTIONS CONTACT:

Email